Publications

Academic Publications

Dreigende werksverlies

’n Multi-dissiplinêre uitdaging vir die pastoraat. MA dissertation University of Pretoria 2008.

’n Pastoraatsperspektief op dreigende werksverlies

Roelf Schoeman, Yolanda Dreyer, HTS: Teologiese Studies / Theological Studies, 64(2).

Nasionale dienspligveterane se soeke na afsluiting

’n Pastorale sorg uitdaging HTS: Theological Studies, 75(4), 1-8.

Post-apartheid veterane se soeke na afsluiting

’n Outo-etnografiese pastorale benadering. PhD dissertation University of Pretoria 2019.

Centre of Faith and Community Course Manuals

Biblical counselling for Beginners

Basic Course in Pastoral Care

Basic Course in Crisis and Trauma Support

Basic Course in Narrative Group Counselling

Weermagstories

Ten spyte van die baie aandag wat dit op veral sosiale media kry, duur die letsels van die Grensoorlog voort. Baie wit Suid-Afrikaanse mans word steeds geaffekteer. As jy hulle vra om te vertel wat met hulle in dié oorlog gebeur het, bly hulle ontwykend.

In Roelf Schoeman se boek vertel hy die ware verhale van veterane. Hulle deel hul soms hoogs onstellende ervarings en die nagevolge daarvan openhartig. Sedert die stigting van die 61 gemaganiseerde bataljon groep in 1979 is’n poging aangewend om sulke mense te help en die skryf van hul stories is deel hiervan.

In Weermagstories ondersoek Schoeman die psigologiese impak van oorlogstrauma, en gee hy riglyne aan oudstryders sowel as hul gesinne oor hoe om finaal vrede te maak met die oorlog. Hy wys op die belangrikheid van veilige, ondersteunende geloofsgemeenskappe en bied verdere hulpbronne vir diegene wat beter toegerus wil wees.

’n Noodsaaklike en tydige boek.